Loading color scheme

O nama

Kako je sve počelo

(8. oktobar 2012.)

Početkom 2011, austrijski parlament je podijelio sa administracijom crnogorskog parlamenta sadržaje i rezultate „Demokratskih radionica”. Istovremeno, austrijska Erste Fondacija je ponudila finansijsku podršku Skupštini Crne Gore za realizaciju sličnog programa, nakon čega je odabrana organizacija (Forum mladi i neformalna edukacija) koja će zajedno sa Skupštinom Crne Gore realizovati program. Tako je započet dug i zahtjevan proces pripreme za jedan od omiljenih edukativnih programa u Crnoj Gori. Nakon toga uslijedio je niz specijalizovanih obuka od strane tima iz austrijske organizacije Mullers Freunde, kao i period pilotiranja radionica, od septembra do decembra 2012. godine.

Otvaramo radionice i zvanično!

(22. januar 2013.)


Program je u Crnoj Gori zvanično otvoren 22. januara 2013. godine. Radionici, koja je upriličena povodom otvaranja, između ostalih visokih zvaničnika i gostiju, prisustvovala je i tadašnja predsjednica Donjeg doma austrijskog parlamenta (Nationalrat), Barbara Pramer, začetnik ideje i osnivač programa Demokratske radionice u Austriji.

Uvodimo radio radionicu

(11. april 2013.)

Nakon što je program uspješno započet kroz radionice na temu „Demokratija i parlament“ i izradu dječijih novina, uvodi se jedna kreativna novina. Učesnici na radionicama sada imaju mogućnost da biraju da li žele da naučeno o parlamentarnoj demokratiji, izborima, zakonima, ulozi poslanika i važnosti parlamenta predstave kroz novinske članke ili pak kroz radio priloge. Djeca sa oduševljenjem prihvataju da budu novinari koji će pored novina moći da izrađuju i radio priloge.

Company acquisition

In 2009 the Co Name Group was acquired from Co Name, thereby creating one of the leading European companies. At the time of the acquisition, Co Name Group employed 20,000 staff and generated annual revenues of approximately EUR 2.4 billion. Co Name employed 26,500 staff, generating annual revenues of more than EUR 3 billion. The acquisition of Co Name and the beneficial partnership is the logical continuation of the company strategy. With a workforce of more than 48,000 employees, Co Name generated revenues of over EUR 5 billion during the year.